Duurzame inzetbaarheid: kleine stappen, grote doelen

Heftruckchaffeur Ahmed, artikeldatamedewerker Sjoukje, fileerder Cees en machine operator Damian; onze mensen zijn ons grootste goed. Maar of zij ook tevreden zijn met ons als werkgever, daar hebben we onvoldoende zicht op. Door 2022 het Jaar van de Vitaliteit te dopen, was ons doel duidelijk: er moet een tandje bij. We willen meer inzicht in de tevredenheid van onze mensen en ook aan de slag om ze zo lang mogelijk en in goede gezondheid aan ons te binden. Samen met arbodienst Brinqer heeft de Kennemervis Groep in juni en juli van dit jaar een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek én een periodiek medisch onderzoek aangeboden. In een tweegesprek met HR-manager van KVG Sanne Agterberg en Wilma Wouters, adviseur duurzame inzetbaarheid van arbodienst Brinqer, schijnen we een licht op het belang van goed werkgeverschap.

De term duurzame inzetbaarheid is relatief nieuw. Wat betekent het voor werknemer en werkgever?

Wilma: “Met de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zie je ook dat werkgevers en werknemers hun verhouding anders benaderen. Bedrijven hebben meer aandacht voor hun personeel en een goede werkrelatie. Dat gaat verder dan verloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook werkomstandigheden en gezondheid zijn veel belangrijker dan vroeger.”

Sanne: “Ik merk dat werkgevers zich de afgelopen jaren steeds bewuster zijn geworden van wat goed personeel voor een organisatie betekent. Je mag als bedrijf echt blij zijn wanneer je gekwalificeerde en gelukkige mensen voor je hebt werken. Dit bewustzijn is er natuurlijk niet van de ene op de andere dag. De Kennemervis Groep kan soms behoorlijk traditioneel zijn; hard werken en niet te veel zeuren. Terwijl juist het gesprek tussen werknemer en werkgever zo belangrijk is om verandering te realiseren. Met een medewerkertevredenheidsonderzoek en het periodiek medisch onderzoek was 2022 voor ons het Jaar van de Vitaliteit. Voor de KVG een nieuw vertrekpunt voor verbetering.”


“Het is mijn missie dat iedereen binnen KVG met plezier naar zijn werk gaat, en gezond en zo lang mogelijk zijn werk met zoveel mogelijk passie kan doen.”


Sanne Agterberg, HR-manager Kennemervis Groep

Hoe is de Kennemervis Groep bezig met verantwoord werkgeverschap?

Sanne: “Vanuit ons HR-beleid heeft de KVG de afgelopen jaren al stappen gezet. Zo laten we met ons fietsenplan en het fitnessplan zien dat we het belangrijk vinden dat onze mensen voldoende bewegen. Ook de komst van een onafhankelijk vertrouwenspersoon is een geslaagd initiatief. Maar toen we in 2021 startten met het Samen Duurzaam Team en ons eerste MVO-verslag publiceerden, werden Inzetbaarheid, vitale medewerkers en een veilige werkomgeving een eigen focusgebied binnen ons MVO-beleid. Dat heeft zaken verder versneld. Het is als het ware een paraplu waaronder we de komende jaren nieuwe initiatieven in gang zullen zetten.”

Wilma: “Zo’n paraplu is al een hele stap, daar mogen jullie trots op zijn. Het vertelt duidelijk waarom en met welk doel de KVG hier werk van wil maken. En vergeet niet, het is niet vanzelfsprekend om met dit focusgebied aan de slag te gaan. Het is een kwetsbare keuze. Het is ook de enige manier om langzaam een verandering teweeg te brengen. Helemaal bij een traditioneel productiebedrijf als de KVG. Ik zeg altijd: met kleine stappen naar grote doelen.”


“Bedrijven hebben meer aandacht voor hun personeel en een goede werkrelatie. Dat gaat verder dan verloning en secundaire arbeidsvoorwaarden.”


Wilma Wouters, adviseur duurzame inzetbaarheid van arbodienst Brinqer

En hoe helpen deze onderzoeken bij het behalen van deze grote doelen?

Wilma: “Het gesprek tussen werkgever en werknemer, waar Sanne eerder aan refereerde, is essentieel. Het draait om gelijkwaardigheid en veiligheid. Daarbij is een vitale organisatie meer dan haar vitale medewerkers. Het gaat ook over de manier van leidinggeven, over de bedrijfscultuur, goede arbeidsregelingen en arbeidsvoorwaarden en het stimuleren van ontwikkeling. Deze verschillende facetten zijn moeilijk in kaart te brengen. Een anoniem medewerkerbetrokkenheidsonderzoek onder alle medewerkers geeft een representatief beeld van wat goed gaat, en hoe het beter kan. Hier kan het bedrijf vervolgens mee aan de slag.”

Het eerste wat opvalt is dat het aantal deelnemers aan het onderzoek wat tegenvalt. Hebben jullie hier een verklaring voor?

Wilma: “Bij ieder medewerkertevredenheidsonderzoek dat ik uitvoer, zijn er punten die goed gaan en dingen die beter kunnen. Het was de eerste keer dat KVG een soortgelijk onderzoek uitvoerde, en dat was ook aan het aantal deelnemers te merken. Want ondanks dat Sanne en haar team het breed onder de aandacht hebben gebracht, viel de belangstelling met zo’n 30% best tegen. Dit soort onderzoeken zijn in onze ogen representatief bij een deelnemersaantal van tenminste 60%. We kunnen de uitkomsten dus niet vaststellen als feit, maar ze bieden desondanks een goede indicatie. Het levert genoeg resultaat op om met elkaar verder te bestuderen welke behoeften er zijn onder het personeel.”

Sanne: “Ik ben trots op de mensen die hebben deelgenomen en die zich hebben opgesteld. Natuurlijk had ik gehoopt op een hogere opkomst, maar de uitdaging voor nu is om het vertrouwen verder te verhogen, zodat we het aantal deelnemers bij een volgend medewerkerbetrokkenheidsonderzoek kunnen verdubbelen. Dat betekent ook dat we de huidige uitkomsten juist serieus moeten nemen, maar ook kritisch naar onszelf moeten durven zijn. Achteraf denk ik ook dat de omvang van beide vragenlijsten misschien te groot was. Misschien moet een volgend onderzoek wat kleiner zijn.”

En hoe nu verder?

Sanne: “Het is nu heel belangrijk dat we zorgvuldig en transparant zijn over de uitkomsten – naar onze mensen én naar het MT. Om er vervolgens positief mee aan de slag te gaan. Dat kan door met concrete oplossingen te komen, maar ook door meer mensen te betrekken bij de stappen die we zetten. Door met elkaar werkgroepjes te maken rondom de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen bijvoorbeeld, en met elkaar te werken aan kleine, maar impactvolle acties.

Het vitaliteitscongres in 2023 zal ook een belangrijke rol vervullen in het presenteren van de resultaten en het uitrollen van nieuwe initiatieven. Het is mijn missie dat iedereen binnen KVG met plezier naar zijn werk gaat, en gezond en zo lang mogelijk zijn werk met zoveel mogelijk passie kan doen. Bij Bobeldijk werken mensen met een passie voor vega en vegan, bij Mayonna, FishPartners en Werner Larsson werken mensen die gek zijn van vis. Juist die energie geeft ons bedrijf veel positieve dynamiek. Een passie die we moeten we koesteren en uitbreiden.”


De onderzoeken uitgevoerd door Brinqer

  1. Duurzame inzetbaarheidscan (DIX)

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Met de DIX krijgt een deelnemer zicht op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om inzetbaar te blijven en om te weten hoe ze er zelf voor staan. De basis voor de DIX is gelegen in jarenlang TNO-onderzoek naar diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten geven ook voor een werkgever anonieme, maar heldere stuurinformatie.

Onderzochte thema’s: gezondheid, werkdruk, motivatie, kennis en vaardigheden, werk-privé́-balans, veranderingsbereidheid, huidig functioneren en toekomstverwachting.

  1. Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting.

Onderzochte thema’s: werkdruk, ongewenst gedrag, stressoren, energiebronnen en inzetbaarheid.Kennemervis Groep
Palingweg 18
3751 BJ Spakenburg
info@kvg.nl

+31 (0) 33 299 79 00

All right reserved    |    Kennemervis Groep© 2021    |   Privacy   |    Disclaimer