• B.V. Kennemervis Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy Statement B.V. Kennemervis Groep


Definitie B.V. Kennemervis Groep
Onder B.V. Kennemervis Groep wordt verstaan de onderneming B.V. Kennemervis Groep en al haar gelieerde maatschappijen binnen het concernverband in Nederland, met name maar niet volledig; Mayonna B.V., Fishpartners B.V. en Fishmasters B.V.

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring heeft of hoe wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via Privacy@KVG.nl, of stuur een brief naar B.V. Kennemervis Groep, Palingweg 18, 3751 BJ Spakenburg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
B.V. Kennemervis Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   
B.V. Kennemervis Groep e/a verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– B.V. Kennemervis Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.