Privacy Statement

Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt Kennemervis Groep B.V. conform de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard respecteren.

Kennemervis Groep B.V. is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat voor persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze website Kennemervis Groep B.V.. We raden je aan deze goed te lezen.

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, vindt u de contactgegevens van Kennemervis Groep B.V. aan het einde van deze privacyverklaring.

Nieuwsbrieven versturen
We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat je je abonnement opzegt.

U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Contact formulier
U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek in te dienen.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het bericht dat u ons wilt sturen. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie voor het geval u de volgende vragen heeft en onze klantenservice trainen om nog meer te verbeteren.

Promotie
Buiten de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

• per email
• via sociale media

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een opzeglink. Op social media kun je ons blokkeren of gebruik maken van de opzegmogelijkheid.

Gegevens verstrekken aan derden
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de bovengenoemde diensten te leveren, verstrekken wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist tot persoonsgegevens in geval van een vermoeden van een misdrijf).

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin wij informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunnen we ze gebruiken om te zien of je weer bij ons langskomt.

De eerste keer dat u onze website bezoekt, tonen wij u een melding waarin onze cookies worden uitgelegd en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstelling, maar daardoor werken sommige delen van onze website mogelijk niet goed.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan ​​Google niet toe informatie verkregen door Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten en we anonimiseren de IP-adressen.

Veiligheid
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wij nemen verantwoordelijkheid in de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een ​​veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en bij te houden wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens
U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft de volgende rechten:

• Recht op inzage: u heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt;

  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om eventuele persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, te corrigeren als deze gegevens (gedeeltelijk) onjuist zijn;
  • Klachtrecht: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing;
  • Recht om vergeten te worden: u kunt bij ons een verzoek indienen om de door ons verwerkte persoonsgegevens te verwijderen

Als u een van de hierboven genoemde rechten uitoefent, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, om te bevestigen dat het uw persoonlijke gegevens zijn. Dan is het belangrijk dat u uw burgerservicenummer en foto verbergt.

Wij reageren doorgaans binnen een maand op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat het verzoek complex is of aan een bepaald recht gebonden is. U wordt geïnformeerd over een eventuele verlenging van deze termijn.

Klachten
Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar info@kvg.nl. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
Kennemervis Groep B.V.
Palingweg 18
3751 BJ Spakenburg

info@kvg.nl

+31 (0) 33 299 79 00Kennemervis Groep
Palingweg 18
3751 BJ Spakenburg
info@kvg.nl

+31 (0) 33 299 79 00

All right reserved    |    Kennemervis Groep© 2021    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy   |    Disclaimer