Verantwoorde visserij

Alleen gezonde zeeën met duurzame visbestanden geven ons bestaansrecht.

Al meer dan 90 jaar is de Kennemervis Groep toonaangevend in de handel en verwerking van wild gevangen en geweekte vis. Dat betekent dat onze activiteiten direct en indirect van invloed zijn op het leven onder, maar ook boven water. Wij zien het als onze directe verantwoordelijkheid om keuzes te maken die bijdragen aan het behoud van gezonde zeeën en duurzame visbestanden.

Wij zetten in op een strategie waarin we stap-voor-stap, én in nauwe samenwerking met onze klanten, werk maken van een toekomstbestendige en verantwoorde inkoop en verkoop van vis. We hebben ons het volgende doel gesteld:

In 2030 is de ingekochte vis 100% MSC/ ASC-gecertificeerd óf aanwijsbaar duurzaam.*

* Beoordeeld door een alternatieve onafhankelijke partij.

Vragen over onze verantwoorde visie? Neem contact op met Jurre Zwinkels, Coördinator Duurzaamheid & Communicatie KVG via j.zwinkels(at)kvg.nl.


Over Duurzaam ontwikkelingsdoel Leven in het water

Onze aanpak geeft ons ons de komende jaren houvast bij het maken van keuzes die bijdragen aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 14.4:

Op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken’

Om te kunnen blijven bijdragen aan deze doelstellingen stellen we ons terugkerend de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen wij als inkoper en leverancier, invloed uitoefenen op het behalen van deze doelstelling?
  2. Hoe kunnen wij onze klanten maximaal ondersteunen en faciliteren om hier met elkaar werk van te maken?
  3. Met welke ketenpartners, maatschappelijke organisatie en branchegenoten kunnen wij samenwerking om onze doelstellingen te behalen?

“Ik vind het belangrijk dat we leiderschap tonen en onze klanten ook op het gebied van MVO meenemen en inspireren.

Ondanks alle dynamiek in de markt zetten we ook dit jaar een grote stap naar een verantwoord en duurzaam visassortiment”


Eugene Scholten, CEO KVG


“Alleen gezonde zeeën met duurzame visbestanden geven FishPartners bestaansrecht. Daarom presenteren we deze week een aanpak die leidt naar 100% gecertificeerde of aanwijsbaar verantwoorde vis.

Communicatie met onze klanten staat voorop, maar dat is niet alles. We stoppen per september 2022 met de verkoop van 5 soorten rode vis, waarna meer soorten zullen volgen.”


Peter Frans Koelewijn – Algemeen directeur FishPartners


”In sommige wateren waar onze MSC-vis gevangen wordt, dreigt overbevissing of is er sprake van politieke vraagstukken.

Dat vraagt veel van ons en onze klanten. Ondanks dat kiest Mayonna altijd voor verantwoorde vis.”


Peter Koelewijn – Directeur MadonnaKennemervis Groep
Palingweg 18
3751 BJ Spakenburg
info@kvg.nl

+31 (0) 33 299 79 00

All right reserved    |    Kennemervis Groep© 2021 – 2022    |   Privacy   |    Disclaimer