Een snelgroeiend bedrijf

Kennemerland groeit snel, mede onder druk van vangstquota. Het bedrijf heeft te kampen met groeistuipen. In 1990 telt het bedrijf veertig werkmaatschappijen. Rond deze tijd bezit Kennemerland meer dan 15% van de Nederlandse visquota.

1988 – 1990 | Start import van vis

Eind jaren tachtig wordt een begin gemaakt met de import van vis. Naast de visvangst en de verwerkende industrie, wordt visimport de derde pijler van het bedrijf. De import heeft als groot voordeel, ten opzichte van de visvangst, dat de goede vangsten kunnen worden uitgezocht en verwerkt. Ondanks al deze vooruitziende plannen gaat het toch mis met het bedrijf.

Verhuizing hoofdkantoor van Katwijk terug naar IJmuiden

Medio jaren tachtig verhuist Kennemerland definitief weer terug naar IJmuiden. Het visserijgedeelte van de rederij was al langer terug naar de haven van IJmuiden, het administratieve gedeelte was nog lang gevestigd aan de Rijnlandkade in Katwijk.

1970 – 1980 | Pionieren

In de moeilijke jaren zeventig en tachtig is Rederij Kennemerland een pionier. Het is de eerste rederij die in verre wateren gaat vissen. Halverwege de jaren tachtig varen er al schepen bij de Falkland eilanden. Ook is de rederij een van de eerste die experimenteert met het huren en kopen van vislicenties. Noorderbos start rond deze tijd enkele nieuwbouwprojecten die …

Schoonzoon Marinus Noorderbos neemt het roer over

Onder Noorderbos groeit de vloot spectaculair. Hij moderniseert de vloot op grote schaal. De schepen worden veel groter en veel visverwerkende activiteiten vinden al aan boord plaats. Hierdoor verandert de verwerking aan land. Noorderbos wil meer met zijn bedrijf doen dan alleen vis vangen, maar de visserij blijft toch altijd de hoofdactiviteit.

Eerste aandelen om vloot te moderniseren

Na de Tweede Wereldoorlog geeft Kennemerland voor het eerst aandelen uit om middelen te verkrijgen om de vloot te moderniseren. In deze periode is vissen de hoofdcapaciteit, maar wordt ook al de nodige aandacht besteed aan de verwerking van de vangsten

Verhuizing van IJmuiden naar Katwijk

De oprichting vindt plaats in IJmuiden, maar het bedrijf verhuist al snel naar Katwijk omdat daar een grotere visserspopulatie is. Tetman Hette Meijering is vanaf de oprichting directeur van de rederij. De eerste jaren zijn niet makkelijk. Het is moeilijk om het hele jaar door te vissen. De nieuwe rederij vist vooral op haring, maar af en toe ook op …