1988 – 1990 | Start import van vis

Eind jaren tachtig wordt een begin gemaakt met de import van vis. Naast de visvangst en de verwerkende industrie, wordt visimport de derde pijler van het bedrijf. De import heeft als groot voordeel, ten opzichte van de visvangst, dat de goede vangsten kunnen worden uitgezocht en verwerkt. Ondanks al deze vooruitziende plannen gaat het toch mis met het bedrijf.