1988 – 1990 | Start import van vis

Eind jaren tachtig wordt een begin gemaakt met de import van vis. Naast de visvangst en de verwerkende industrie, wordt visimport de derde pijler van het bedrijf. De import heeft als groot voordeel, ten opzichte van de visvangst, dat de goede vangsten kunnen worden uitgezocht en verwerkt. Ondanks al deze vooruitziende plannen gaat het toch mis met het bedrijf.

Schoonzoon Marinus Noorderbos neemt het roer over

Onder Noorderbos groeit de vloot spectaculair. Hij moderniseert de vloot op grote schaal. De schepen worden veel groter en veel visverwerkende activiteiten vinden al aan boord plaats. Hierdoor verandert de verwerking aan land. Noorderbos wil meer met zijn bedrijf doen dan alleen vis vangen, maar de visserij blijft toch altijd de hoofdactiviteit.

Eerste aandelen om vloot te moderniseren

Na de Tweede Wereldoorlog geeft Kennemerland voor het eerst aandelen uit om middelen te verkrijgen om de vloot te moderniseren. In deze periode is vissen de hoofdcapaciteit, maar wordt ook al de nodige aandacht besteed aan de verwerking van de vangsten