Oprichting Mayonna BV

In 2001 wordt Mayonna BV opgericht. Mayonna produceert en verkoopt duurzame en hoogwaardige vis en levert die aan de retailmarkt en voedselplatformen in binnen- en buitenland.

Blomjous wordt opgevolgd door Rikkert Beukers

Medio jaren negentig wordt Blomjous vervangen als directeur en opgevolgd door Rikkert Beukers. Op dat moment heet het bedrijf Kennemervis Groep en verhuist naar Spakenburg. Het is op dat moment een holding van negen bedrijven die actief zijn in de handel en verwerking van vis en visproducten in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Marokko.

Het laatste schip wordt verkocht

In 1993 wordt het laatste schip verkocht. Blomjous voert meer veranderingen door. Hij is een echte crisismanager. Hij offerte de rederijdivisie op om de handsels- en industriële divisie verder te laten groeien.

Dré Blomjous neemt het roer over en splitst het bedrijf op

De groei van het bedrijf gaat te snel en Noorderbos wordt in 1990 als directeur vervangen door Dré Blomjous. Het bedrijf was te snel te groot geworden en Noorderbos probeerde alles zelf onder controle te houden. Een van de eerste veranderingen van Blomjous was dan ook het instellen van verschillende divisies. Er kwam een rederijdivisie, een handelsdivisie en een industriële …

Een snelgroeiend bedrijf

Kennemerland groeit snel, mede onder druk van vangstquota. Het bedrijf heeft te kampen met groeistuipen. In 1990 telt het bedrijf veertig werkmaatschappijen. Rond deze tijd bezit Kennemerland meer dan 15% van de Nederlandse visquota.

1988 – 1990 | Start import van vis

Eind jaren tachtig wordt een begin gemaakt met de import van vis. Naast de visvangst en de verwerkende industrie, wordt visimport de derde pijler van het bedrijf. De import heeft als groot voordeel, ten opzichte van de visvangst, dat de goede vangsten kunnen worden uitgezocht en verwerkt. Ondanks al deze vooruitziende plannen gaat het toch mis met het bedrijf.

Verhuizing hoofdkantoor van Katwijk terug naar IJmuiden

Medio jaren tachtig verhuist Kennemerland definitief weer terug naar IJmuiden. Het visserijgedeelte van de rederij was al langer terug naar de haven van IJmuiden, het administratieve gedeelte was nog lang gevestigd aan de Rijnlandkade in Katwijk.